Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Szczecin  sprawdź informacje  Na Mapie miasta Szczecin

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Szczecin.

Mapa Geoportal Szczecin
Mapa z granicą miasta Szczecin
herb miasta Szczecin

Dane urzędu

Urząd Miasta Szczecinul. pl. Armii Krajowej 1Szczecin, 70-456

Tel: 91 4245000

Fax: 91 4245322

Elektroniczna skrzynka podawcza: /umszczecin/skrytka

E-mail: boi@um.szczecin.pl

Powiat: Szczecin

Województwo: zachodniopomorskie

Numer TERYT miasta Szczecin: 3262011

Witryna: www.szczecin.pl

Władze lokalne: Prezydent Piotr Krzystekboi@um.szczecin.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Szczecina

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych miasta Szczecin to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w mieście Szczecin na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Szczecina, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Szczecina, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Szczecina

Miasto Szczecin w liczbach

Powierzchnia miasta Szczecin*

301 km2

96 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Szczecin*

398 255 mieszkańców

7 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Szczecin*

1 325 mieszkańców na km2

121 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Szczecin

Geoportal Szczecin prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map miasta Szczecin, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w mieście Szczecin.

Dostęp do danych Geoportalu Szczecin

Jak powstał Geoportal miasta Szczecin?

Geoportal Szczecin powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Szczecin, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie miasta Szczecin.

Geoportal Szczecin umożliwia pozyskanie danych EGIB miasta Szczecin oraz miejscowych planów zagospodarowania miasta Szczecin, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Szczecin

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Szczecin?

Informacje na Geoportalu Szczecin

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Szczecin?

Korzyści z Geoportalu Szczecin

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Szczecin?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Szczecin.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Szczecin łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Szczecinie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Szczecina zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Szczecin, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Szczecin oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Szczecin. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Szczecina możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Szczecina. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Szczecin. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Szczecin.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Szczecinie.

  Geoportal miasta Szczecin posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Szczecin. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Szczecinie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Szczecin przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Szczecinie.

  W Geoportalu Szczecin przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Szczecin. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Szczecinie. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Szczecin zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Szczecin, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Szczecin oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Szczecin.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Szczecin. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Szczecin są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Szczecin podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Szczecin.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Szczecinie. W Geoportalu miasta Szczecin udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Szczecinie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Szczecin.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Szczecin. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w mieście Szczecin.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w mieście Szczecin, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w mieście Szczecin. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w mieście Szczecin.

 • Zabytki w mieście Szczecin

  Przedstawiamy wykaz zabytków w mieście Szczecin. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w mieście Szczecin oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w mieście Szczecin.

 • Informacje o wyborach w mieście Szczecin

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w mieście Szczecin. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w mieście Szczecin i wiele istotnych informacji.

Geoportal Szczecin dla mieszkańców

Geoportal Szczecin jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Szczecin. Na mapie Szczecina sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Szczecin mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Szczecin. Korzystając z map Geoportalu miasta Szczecin w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Szczecin są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Szczecin dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Szczecin dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu