Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Zabytki Szczecina. Co warto zobaczyć w Szczecinie

Chcesz poznać zabytki Szczecina? Oto rejestr zabytków Szczecina! Przedstawiamy zabytkowe miejsca, które warto zobaczyć w Szczecinie ze względu na walory architektoniczne, historyczne i naukowe.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Szczecin.

Mapa zabytków Szczecina
Mapa z zabytkami miasta Szczecin

Co warto zobaczyć w Szczecinie - zabytki Szczecina

Zastanawiasz się co warto zobaczyć w Szczecinie? Dowiedz się, czy w Szczecinie znajdują się zabytkowe kościoły, budynki, cmentarze, zamki i inne obiekty wpisane do ewidencji zabytków Szczecina.

Sprawdź, jakie ciekawe miejsca zabytkowe możesz znaleźć w Szczecinie. Poniżej przedstawiamy wykaz zabytków Szczecina.

Zabytki w Szczecinie

0

Dokładnie tyle zabytków wpisanych do rejestru znajduje się w Szczecinie.

Zabytki Szczecina
Liczba zabytków w mieście Szczecin z podziałem na rodzaj zabytku

Jak sprawdzić czy nieruchomość w Szczecinie jest zabytkiem?

Sprawdź nieruchomości objęte ochroną zabytków Szczecina w portalu OnGeo.pl ! Taką możliwość daje płatna usługa - Raport o Terenie. OnGeo.pl posiada największą zharmonizowaną bazę danych przestrzennych w Polsce, dlatego na portalu możesz samodzielnie zdiagnozować dowolną działkę w Szczecinie lub w kraju zarówno pod kątem uciążliwości, zagrożeń, jak i wad fizycznych oraz formalno-prawnych działki. Samo generowanie raportu rozpoczyna się automatycznie, a już po 5 minutach otrzymasz gotowy dokument, w którym znajdziesz informacje o:

 • nieruchomościach objętych ochroną zabytków w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • obszarach ochrony archeologicznej w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • działce z ewidencji gruntów Szczecina,
 • MPZP Szczecina,
 • uzbrojeniu terenu w media,
 • terenach zalewowych, osuwiskowych i zagrożonych stagnacją wody,
 • innych danych dotyczących wybranej działki w Szczecinie.

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

 • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
 • wpisać adres działki,
 • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Kto odpowiada za ochronę zabytków w Szczecinie?

Ochroną zabytków w Szczecinie zajmują się organy administracji publicznej, które zapewniają prawne zachowanie zabytków, natomiast opieką zabytków - właściciele lub posiadacze samoistni, którzy zobowiązani są do tych działań przez regulacje prawne.

Organami ochrony zabytków w Szczecinie są:

 1. Wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i praktykę zawodową, która realizuje i nadzoruje działania remontowe, konserwatorskie i wykopaliskowe na terenie danego województwa, w tym Szczecina.
 2. Urząd Miasta Szczecin. Urząd Miasta Szczecin prowadzi gminną ewidencję zabytków Szczecina, zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Gminy między innymi mają dbać o:
  1. zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,
  2. zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków . Ochronę zabytków przez miasto Szczecin zapewnia się poprzez m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Więcej informacji o tym czym są zabytki i kto podpowiada za ich ochronę znajdziesz w artykule: Co to jest zabytek? Kto odpowiada za ochronę zabytków?

Rejestr zabytków a gminna ewidencja zabytków Szczecina

Gminną ewidencję zabytków Szczecina prowadzi Urząd Miasta Szczecin, natomiast rejestr zabytków - Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wpis nieruchomości w niniejszych rejestrach może wiązać się z pewnymi ograniczeniami, gdyż w pewnym stopniu ograniczają prawo własności.

Jakie ograniczenia inwestycyjne niesie ze sobą wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków, a jakie do gminnej ewidencji zabytków Szczecina?

Wpis do ewidencji gminnej zabytków Szczecina następuje na podstawie zarządzenia, więc jest aktem wewnętrznym władz gminy. Sam wpis do gminnej ewidencji zabytków Szczecina nie nakłada na właściciela obiektu obowiązków związanych z konserwacją zabytku. Wpis do gminnego rejestru zabytków Szczecina oznacza, że osoba starająca się o warunki zabudowy lub pozwolenie na budowę musi zdobyć zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inaczej jest w przypadku obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków Szczecina. Takie budynki uwzględnia się w MPZP i tylko wtedy podlegają ochronie prawnej.

Objęcie nieruchomości gminną ewidencją zabytków Szczecina nie wywołuje konsekwencji po stronie właściciela. Właściciel nieruchomości znajdującej się w gminnej ewidencji zabytków Szczecina, ale niewpisanej do rejestru, chcąc dokonać zmian w budynku, zgłasza tę informację do urzędu miasta Szczecin, a urząd może zasięgnąć opinii konserwatora zabytków.

Wpis do rejestru zabytków (wojewódzki rejestr zabytków) poprzedza tzw. postępowanie przygotowawcze, które polega na zgromadzeniu informacji, materiałów i dokumentacji fotograficznej, które ma za zadanie potwierdzić wartość potencjalnego zabytku. Jeśli na drodze postępowania żadna ze stron nie wniesie uwag i skarg, decyzja nabiera mocy prawnej, a obiekt zyskuje numer rejestru zgodny z kolejnym zapisem w księdze rejestru zabytków.

Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków wprowadza wiele ograniczeń oraz nadaje organom konserwatorskim, czyli Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz ministrowi kultury, uprawnienia do ingerowania w zabytek, co skutkuje, że właścicielowi w pewnym stopniu ogranicza się konstytucyjne prawa własności, tym samym ograniczone zostaje samodzielne dysponowanie nim. Zgoda konserwatora jest bowiem niezbędna np. przy prowadzeniu robót budowlanych, prac konserwatorskich, umieszczaniu na zabytku urządzeń technicznych, reklam, czy napisów, a także przy podejmowaniu działań, które mogłyby prowadzić do zmiany wyglądu zabytku. Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków może również wpłynąć na obniżenie wartości nieruchomości oraz znacznie wydłuża proces inwestycyjny, ponieważ wszelkie prace należy konsultować z konserwatorem.

Więcej informacji o rejestrze zabytków i gminnej ewidencji zabytków znajdziesz w artykule: Gminna ewidencja zabytków a rejestr zabytków - gdzie znajdziesz informacje .

Odkryj historię krajobrazu w mieście Szczecin dzięki narzędziu: Raport archiwalne zdjęcia lotnicze!

Zachęcamy Cię do zapoznania się z naszą usługą: Raportu archiwalnych zdjęć lotniczych. Umożliwi Ci nie tylko zachwycić się niesamowitym widokiem historycznych obiektów architektonicznych w mieście Szczecin z lotu ptaka, ale także zgłębić ich historię i ewolucję na przestrzeni lat. Archiwalne zdjęcia lotnicze dostarczą Ci niezwykłych perspektyw, pozwalając zrozumieć zmiany, jakim podlegały te unikalne nieruchomości zabytkowe. Skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby odkryć nieznane fakty i tajemnice przeszłości zabytków miasta Szczecin!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek online

Źródłem poniżej zamieszczonych wzorów dokumentów jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Wykaz zabytków w Szczecinie

Zastosowane filtry:

zabytki z opisem
strona 1 / 4

Kościół ewangelicki pw. Św. Krzyża, ob. rzym.-kat. parafialny pw. św. Rodziny


Szczecin

Kościół jest stanowi interesujący przykład modernizmu w architekturze sakralnej - jest obok kościoła św.

Urząd pocztowy


Szczecin, al. Niepodległości 41-42

Jeden z najbardziej okazałych gmachów pocztowych na Pomorzu Zachodnim, wybitny przykład monumentalnej architektury w (...)

Poczta, Głowna Dyrekcja Poczty (dawniej Oberpostdirektion Stettin), Poczta Polska Urząd Przewozu Poczty


Szczecin, Dworcowa 20

Najstarszy zachowany na terenie Polski i jeden z najstarszych zachowanych w ogóle zespół zabudowy pocztowej XIX wieku z (...)

Willa


Szczecin, Wojska Polskiego 65

Jedna z charakterystycznych neorenesansowych willi z lat 80.XX w.w najstarszej willowej dzielnicy Szczecina zwanej Westendem, (...)

Willa


Szczecin, Wojska Polskiego 81

Jedna z najbardziej okazałych, charakterystycznych neorenesansowych willi z lat 80.XIX w.

Willa


Szczecin, al. Wyzwolenia 73

Jedyna zachowana do dziś, z licznych niegdyś charakterystycznych neorenesansowych willi z lat 80.

Kościół ewangelicki garnizonowy, ob. rzym.-kat. parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa


Szczecin

Kościół jest charakterystycznym akcentem architektonicznym, ważnym dla kompozycji przestrzennej szczecińskiego (...)

Brama Królewska, d. Anklamska


Szczecin, pl. Hołdu Pruskiego

Obok Bramy Portowej należy do najbardziej interesujących i bogatych tego typu budowli nie tylko na Pomorzu, ale w całej (...)

Brama Portowa, dawniej Berlińska


Szczecin, pl. Brama Portowa

Najbardziej okazała barokowa brama forteczna na Pomorzu, a zarazem jedna z bardziej interesujących i bogatszych tego typu (...)

Cmentarz Centralny


Szczecin, Ku Słońcu 124

Cmentarz Centralny w Szczecinie należy do najwcześniejszych i najbardziej monumentalnych realizacji idei cmentarza-ogrodu (...)

Park Miejski im. Jana Kasprowicza


Szczecin

Największy park Szczecina zachował rozplanowanie z początku XX w.o wybitnych walorach krajobrazowych, nasadzenia drzew i (...)

Kościół ewangelicki pw. Bugenhagena, ob. rzym.-kat. garnizonowy pw. św. Wojciecha


Szczecin, pl. Zwycięstwa

Kościół jest charakterystycznym akcentem architektonicznym, ważnym dla kompozycji przestrzennej szczecińskiego (...)

Willa


Szczecin, al. Wojska Polskiego 84

Najbardziej okazała w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim willa fabrykancka z końca XIX w.z zachowanym bardzo bogatym (...)

Gmach Pomorskiego Sejmu Stanów, obecnie Muzeum Narodowe


Szczecin, Staromłyńska 27

Najbardziej okazała barokowa budowla użyteczności publicznej zachowana w Szczecinie i województwie, dzieło wybitnego (...)

Baszta Panieńska (Siedmiu Płaszczy)


Szczecin, Hołdu Panieńska 47

Obok fragmentu muru przy ul.Św. Ducha jedyna pozostałość średniowiecznych umocnień Szczecina.

Willa


Szczecin, J. Matejki 8

Jedna z dwóch zachowanych do dziś, neorenesansowych willi z lat 80.XX w.w willowej dzielnicy Szczecina zwanej Grünhof, (...)

Park Miejski Różanka


Szczecin, Pawła Jasienicy 8

Modernistyczny ogród różany zwany „Różanką” powstał w 1932 r.

Park Miejski im. Stefana Żeromskiego


Szczecin, Matejki, Malczewskiego, Parkowa, Kapitańska, Storrady, Wawelska, Starzyńskiego, Zygmunta Starego

Park miejski jest przykładem rozległego założenia ogrodowego kształtowanego stopniowo od 1 poł.

Zamek Książąt Pomorskich


Szczecin

Związany z Gryfitami, pomorskim rodem książęcym zamek jest symbolem słowiańskiego Pomorza Zachodniego.

Dwór myśliwski w Dąbiu, ob. Miejska Biblioteka Publiczna


Szczecin, Dziennikarska 39

Niewielki budynek jest jednym z bardziej interesujących dworów manierystycznych w województwie zachodniopomorskim, których (...)

strona 1 / 4

Źródło: zabytek.pl, dane.gov.pl

Co warto zobaczyć w sąsiednich gminach: